Enginyer/a de l'Energia

Presentació de documentació fins el 03/12/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància

 

Tècnic/Tècnica de grau Universitari Oficial en Enginyeria de l'Energia (Tancat)

Presentació de documentació fins el 27/07/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses

Publicació resultat definitiu

 

Borsa de Treball de Peons (Tancat)

Presentació de documentació fins el 20/04/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits
Valoració de mèrits
Publicació resultat prova tècnica

Publicació resultat definitiu

 

Titulat/ada de Grau Universitari en Química (Tancat)

Presentació de documentació fins el 19/02/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació resultat definitiu

 

Titulat/ada de Grau Universitari en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tancat)

Presentació de documentació fins el 21/10/2020
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació resultat definitiu

 

Operari/a Grup1, per a la neteja de la xarxa dels embornals del clavegueram i manteniment viàri (Tancat)

Presentació de documentació fins el 15/09/2020
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància Operari/a Grup1
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació puntuació final

 

Tècnic/Tècnica pel Laboratori (Tancat)

Presentació de documentació fins el 27/07/2020
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Valoració de merits
Rectificació puntuació valoració mèrits
Resultat de la prova teòrica

Publicació puntuació final

 

Administratiu/va per Interinitat (Tancat)

Presentació de documentació fins el 26/05/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Valoració de merits i anunci entrevista

Publicació puntuació final

 

Oficial de 1ª Operari/a per a manteniment d'instalacions d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 14/05/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista provisional de candidatures admeses i excloses
Llista definitiva de candidatures admeses
Valoració de merits
Llista de valoració de les proves
Llista de valoració de la prova pràctica

Resultat definitiu

 

Operari/a Grup1, per a la xarxa d'aigua i de clavegueram (Tancat)

Presentació de documentació fins el 23/04/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Al·legació
Valoració de mertis

Resultat definitiu

 

Enginyer/a civil per a la secció de Xarxes d'Aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 01/04/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista provisional d'amesos i exclosos
Llista definitiva de candidatures admeses
Valoració de merits
Llista de valoració de les proves

Publicació puntuació final

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) per xarxes d'abastament d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/03/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Publicació data entrevista

Publicació puntuació final

 

Operari/a Grup1, per a la neteja de la xarxa dels embornals del clavegueram i manteniment viàri (Tancat)

Presentació de documentació fins el 31/01/2018
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància Operari/a Grup1
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Puntuació proves i entrevista

Publicació puntuació final

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) per xarxes d'abastament d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 15/01/2018
Bases per a la contratación laboral
Instància
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Comunicació dia i hora entrevistes

Publicació puntuació final

 

Tècnic/a de Gestió d'Atenció al Públic (Tancat)

Presentació de documentació fins el 08/09/2017
Bases per a la contractació laboral
Candidatures presentades
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Comunicació dia i hora entrevistes

Publicació puntuació final

 

Analista per laboratori d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 02/06/2017
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 20/12/2016
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

 

Enginyer/a Tècnic/a o llicenciat/ada en Ciències (Tancat)

Presentació de documentació fins el 02/12/2016
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

Candidato/a a contractar

 

Encarregat/ada de xarxes d'aigua (3B) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 06/06/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 de les bases
Apartats 6.6.A).2 i 6.6.A).3 de les bases

Resultat definitiu

 

Oficial de 1ª Operari/a (2A) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/04/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 i 6.6.A).2 de les bases
Apartats 6.6.A).3 i 6.6.B) de les bases

Resultat definitiu