¿Quien somos?

AIGÜES DEL PRAT, S.A. és una societat municipal que neix l'any 1988 com a instrument de gestió pública eficaç per millorar la qualitat del servei d'abastament d'aigua al municipi del Prat de Llobregat. Treballa sota les directrius i orientació de la Junta General d'Accionistes, formada pel propi plenari de l'Ajuntament, i del Consell d'Administració, integrat per regidors i tècnics anomenats per la junta General. Els resultats econòmics de l'empresa són fiscalitzats per l'Ajuntament que, una vegada l'any, es constitueix en Junta General d'Accionistes per tal de conèixer i, si és el cas, aprovar els comptes i la gestió
 
El funcionament quotidià d'AIGÜES DEL PRAT, S.A. és autònom respecte a l'Administració municipal. Per tal d'assegurar aquesta autonomia funcional, en el Plenari de constitució de la societat, es va aprovar, el Reglament del Servei Municipal de Proveïment d'Aigua on, a més a més d'establir les seves funcions, es defineix de forma molt clara com han de ser les relacions entre abonats i empresa, amb especificació dels drets i obligacions d'ambdues parts.
 
AIGÜES DEL PRAT, S.A. treballa per garantir un servei de qualitat al menor preu possible pels seus abonats, reinvertint els beneficis en la reducció de les tarifes, la modernització i millora de les seves instal·lacions i la preservació del medi ambient.