Un Poco de Historia

No fa gaire més de cent anys, es vàren descobrir les aigües artesianes de l'aqüífer profund del Delta a la població del Prat; aquest sistema hidrològic ha constituït el recurs bàsic d'aigua utilitzat per satisfer les demandes creixents d'una ciutat en expansió.
 
L'aqüífer profund de la vall baixa i del delta del riu Llobregat és una formació hidrogeològica unitària, és a dir, un gran llac subterrani, que s'estén pràcticament des de Pallejà fins al mar i s'eixampla a la zona del Delta des de Montjuïc fins al Massís del Garraf.
 
La riquesa en aigua del subsòl del terme del Prat de Llobregat ha comportat que aquest bé sigui àmpliament explotat per diferents usuaris. Inicialment la pagesia i l'abastament públic i, finalment, la indústria. La gran implantació industrial produïda a partir dels anys 60, tant a la vall baixa com al Delta, està íntimament relacionada amb l'existència de gran quantitat d'aigua subterrània de fàcil extracció.
 
El conjunt d'usuaris agrícoles, industrials i d'abastament impulsats per l'Ajuntament del Prat van constituir, els anys 70, la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del riu Llobregat, amb la finalitat de racionalitzar-ne la gestió i l'explotació com també protegir les reserves d'aigua emmagatzemades a l'aqüífer profund del riu.
 
Per gestionar el servei d'abastament d'aigua a la població, l'Ajuntament del Prat va crear l'empresa municipal AIGÜES DEL PRAT, S.A.
 
La constitució de la Societat fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en sessió ordinària del dia 3 de novembre de 1988. AIGÜES DEL PRAT, S.A. comença les seves activitats el dia 1 de maig de 1989.
 
El Prat de Llobregat és actualment l'única ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona de més de 60.000 habitants que té l'abastament d'aigua potable amb estructures públiques pròpies i localitzades dins del seu municipi.