ACCESIBILIDAD

El web s'ha construït amb un disseny adaptable  (RWD Responsive Web Design)  que permet visualitzar el contingut del mateix de forma que s'ajusta al dispositiu de connexió (tauleta, mòbil, portàtil etc).

El web s'ha dissenyat seguint els criteris A d'accessibilitat, concretament:

1.    Imatges amb text alternatiu (alt)
2.   Contingut multimèdia: Es facilita  contingut descriptiu alternatiu
3.    El contingut té un ordre de lectura que no depen del disseny o estil
4.    El contingut no depen de colors i es distingeix fàcilment del fons
5.    Les funcionalitats de la pàgina són accessibles des del teclat.
6.    No hi ha més de 3 canvis d'imatge per segon
7.    Hi ha títols descriptius en cada pàgina
8.    Permet saltar blocs de contingut i navegació seqüencial