fonssolidaritat

Des de l'any 2012, atenent els problemes que la crisi econòmica està provocant a les famílies o col·lectiu més desafavorits, Aigües del Prat té establert un Fons de Solidaritat. Aquest fons es gestiona conjuntament amb els Serveis Socials Municipals i serveix per evitar el tall d'aigua a les famílies o col·lectius en situació de necessitat extrema.

Quan un abonat es dirigeix a Aigües del Prat, SA perquè no ha pogut fer front a les factures d'aigua i ha rebut una carta d'avís de tall per impagament, si Aigües del Prat considera que podria estar en situació d'urgència social, el dirigeix a la UPASS (Unitat de Primera Acollida dels Serveis Socials Municipals).

Els Serveis Socials municipals avaluen la situació del seu usuari i en funció de la mateixa es determina com es bonifica la factura.

Es tracta d'un ajut per situacions d'urgència social i per tal d'evitar el tall del subministrament.

En funció de la situació de la família o unitat de convivència, es poden atorgar diferents tipus d'ajut:

  • Ajornament del deute.
  • Bonificació de fins el 100% de la quota i fins el 100% del consum amb càrrec al Fons de Solidaritat.
  • Bonificació de fins el 100% de la factura.

Més informació a les oficines d'Aigües del Prat.