Obres al carrer

Aigües del Prat, SA, executa l'obra denominada:

Ampliació de la xarxa de distribució d'aigua No Potable al municipi del Prat de Llobregat.

Aquesta obra s’executa amb la voluntat d’estalviar en la dotació d’aigua potable que es pugui consumir, tant actualment com en un futur, i utilitzar aigua regenerada per a usos que no requereixen qualitat d’aigua potable.

Els treballs a executar consisteixen en l’ampliació, mallat, i instal·lació de la xarxa de distribució d’aigua d’ús no potable (en endavant XANP), en diferents punts del municipi, i està conformada per set (7) actuacions, que es detallen a continuació:

  • Actuació 1. Adducció aigua regenerada fins "Dipòsit Parc del Riu".
  • Actuació 2. Interconnexió XANP de l’av. Pare Andreu de Palma amb l’av. Verge de Montserrat.
  • Actuació 3. Interconnexió XANP creuament de ctra. Marina amb l’av. Verge de Montserrat.
  • Actuació 4. Interconnexió XANP de l’av. Canal fins a la pl. Catalunya.
  • Actuació 5. Interconnexió XANP de la pl. Catalunya.
  • Actuació 6. Interconnexió XANP de la pl. Catalunya amb l’av. Remolar.
  • Actuació 7. Interconnexió XANP de l’av. Remolar amb el Parc de la Solidaritat.

 

L’obra està finançada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (TES/642/2021, de 4 de març), per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada.


 


 

 

 

Aigües del Prat, en la seva voluntat de millorar el servei que proporciona als abonats, i amb el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, realitza obres de renovació i millora hidràulica de les canonades de la xarxa d'aigua potable. 

Actuacions de renovació i millora hidràulica de les canonades de la xarxa d'aigua potable:

 

Carrer Rosa Ribas Parellada i carrer Ramón Llull.

A partir del dia 26 de setembre de 2023 s'inicia l’obra al carrer Rosa Ribas Parellada i al carrer Ramón Llull, en la zona que es detalla a continuació, calculant una durada de 10 setmanes, tot i que no afectarà a la totalitat del carrer durant tot el període, sinó que es desenvoluparà per trams.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

 

Carrer Jaume Casanovas (vorera oest), entre el carrer Narcís Monturiol i la plaça Mestre Estalella.
 

A partir del dia 7 d’agost de 2023 s'inicia l’obra al carrer Jaume Casanovas (vorera oest), entre el carrer Narcís Monturiol i la plaça Mestre Estalella, en la zona que es detalla a continuació, calculant una durada de 2 mesos, tot i que no afectarà a la totalitat del carrer durant tot el període, sinó que es desenvoluparà per trams.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.