Ahorro

L'aigua és un recurs cada vegada més escàs, està al nostre abast fer-ne un ús més sostenible.

Una bona part del consum d'aigua el realitzem a les nostres llars. Fer un ús eficient de l'aigua comença per uns bons hàbits de consum a casa. Amb un petit esforç de tots, s'aconsegueix molt !!

A les llars, el wàter, la banyera i la rentadora s'emporten la major part de la despesa d'aigua. Aquí exposem unes quantes normes per fer-ne un consum més eficient:

Prendre una dutxa ràpida enlloc de banyar-nos significa un estalvi d'uns 100 litres d'aigua.

Una aixeta oberta consumeix uns 12 litres per minut. Si tanquem l'aixeta quan ens retem les dents, ens ensabonem les mans o ens afaitem, estem estalviant entre 20 i 30 litres d'aigua.
Per estalviar en les aixetes es poden instal·lar airejadors. El filtre habitual situat a l'extrem de qualsevol aixeta pot substituir-se per un airejador, un dispositiu que barreja aigua i aire i permet un estalvi de fins el 40%.

Cada vegada que posem la rentadora gastem entre 60 i 90 litres d'aigua. Omplint sempre la rentadora i el rentavaixelles i escollint els programes adients, estalviarem una gran quantitat d'aigua.

Si hem de renovar la rentadora o el rentavaixelles, en el mercat n'existeixen de baix consum d'aigua, que normalment porten associat un estalvi energètic. Una rentadora es considera eficient si gasta menys de 75 litres per 5 Kg de roba; els rentavaixelles es consideren eficients si gasten entre 12 i 15,5 litres per rentada.
Rentar la roba i els plats s'emporta prop del 30% del consum domèstic d'aigua..

Evita les fuites i repara les aixetes que degoten, estalviaràs entre 30 i 60 litres al dia.

Rega les plantes al matí ben d'hora o al vespre, estalviaràs aigua.

Cada vegada que utilitzem la cisterna del wàter gastem uns 10 litres d'aigua. El wàter no és cap paperera, evitant-ne aquest ús estalviarem molta aigua.
En el mercat existeixen cisternes estalviadores d'aigua, els sistemes més distribuïts són el de doble botó, que sol alliberar entre 3 o 6 litres d'aigua segons el botó accionat i el d'interruptor de la descàrrega, que al ser accionat per segona vegada interromp el flux d'aigua. Amb aquests dispositius es poden arribar a estalviar fins a 40.000 litres per any en una família de 4 persones. Requereixen instal·lació professional.
El WC suposa un 30% de la despesa domèstica d'aigua..

Una altra forma d'estalviar en el cicle integral de l'aigua és disminuir la seva contaminació.