Alerta per sequera Alerta


 

Davant la progressiva recuperació dels volums d'aigua emmagatzemada als embassaments de l'àmbit Ter-Llobregat després de les darreres pluges,  la Generalitat ha activat als municipis de les conques internes que pertanyen a aquesta unitat d’explotació, entre ells el Prat de Llobregat, la sortida de l'estat d'excepcionalitat i l'entrada en l'estat d'alerta per sequera.

Segueixen vigents les mesures aprovades per l’Ajuntament per racionalitzar l’ús de l’aigua a la ciutat. Entre els àmbits afectats, hi ha el reg, la neteja de carrers, la plantació d’arbres i les dutxes dels complexos esportius. Podeu consultar el ban aprovat per l’Ajuntament on es donen a conèixer les diferents mesures per l’estalvi d’aigua a la ciutat a l’enllaç elprat.cat/sequera.

En el ban publicat, l’Ajuntament també fa una crida a mantenir i intensificar les bones pràctiques que han portat la ciutat del Prat a ser un referent en matèria de gestió i estalvi d’aigua.

Al Prat, el consum domèstic es va situar durant l’any 2023 al voltant dels 95 litres per persona i dia, una dada que amb petits esforços en el dia a dia es podria rebaixar encara més. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya ‘Objectiu 90’, amb la qual convida tothom a reduir el seu consum d’aigua amb recomanacions que fan alguns veïns i veïnes de la ciutat.

Davant la sequera continuada que estem vivint, estalviem més aigua que mai. Suma't a l'Equip 90!

En aquest escenari de sequera, l’Ajuntament del Prat i Aigües del Prat han estat notícia per haver assolit un rendiment del 90% de la xarxa d’aigua potable de la ciutat, una dada que l’Ajuntament ha presentat aquesta setmana i que suposa un rècord a Catalunya, on la mitjana se situa en el 78,5 per cent. Aquest rendiment és fruit de dos factors fonamentals: el monitoratge continu i sectoritzat de la xarxa d’abastament i la planificació i execució permanent del manteniment de les canonades més antigues que porta a terme l’empresa municipal Aigües del Prat.

BAN MUNICIPAL

Visor de la sequera.

El semáfor de la sequera

estat D'ALERTA

El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània). El Pla de Sequera, que està aprovat des del gener de 2020, fa possible que la gestió dels episodis de sequera es puguin fer de manera anticipada i localitzada. En el marc del Pla de Sequera, l’Ajuntament del Prat del Llobregat i Aigües del Prat han elaborat el Pla d’Emergència en situació de sequera al municipi del Prat de Llobregat on podeu trobar les actuacions aprovades en cas d’emergència per sequera al nostre municipi.

La tornada a l’estat d’alerta per sequera suposa seguir amb mesures d’estalvi, com la reducció de l’aigua per a usos agrícoles i industrials, la racionalització del reg de jardins i zones verdes tant públiques com privades amb aigua potable, l’ús d’aigua potable per a la neteja viària i s’estableixen limitacions en l’ompliment i reompliment de piscines.

També hi ha una limitació en la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia que passa a ser de 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials del municipi).