Alerta per sequera Emergencia


 

Davant de la sequera persistent, que ja és la pitjor que s’ha registrat a Catalunya en el darrer segle, la Generalitat ha activat des del 1 de febrer de 2024 l’estat d'emergencia 1 per sequera al sistema Ter-Llobregat, que engloba 202 municipis de les conques internes de Catalunya, entre ells el Prat de Llobregat. En conseqüència, l’Ajuntament ha aprovat les mesures per racionalitzar l’ús de l’aigua a la ciutat. Entre els àmbits afectats, hi ha el reg, la neteja de carrers, la plantació d’arbres i les dutxes dels complexos esportius. Podeu consultar el ban aprovat per l’Ajuntament on es donen a conèixer les diferents mesures per l’estalvi d’aigua a la ciutat a l’enllaç elprat.cat/sequera.

En el ban publicat, l’Ajuntament també fa una crida a mantenir i intensificar les bones pràctiques que han portat la ciutat del Prat a ser un referent en matèria de gestió i estalvi d’aigua.

Al Prat, el consum domèstic es va situar durant l’any 2023 al voltant dels 95 litres per persona i dia, una dada que amb petits esforços en el dia a dia es podria rebaixar encara més. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya ‘Objectiu 90’, amb la qual convida tothom a reduir el seu consum d’aigua amb recomanacions que fan alguns veïns i veïnes de la ciutat.

Davant la sequera extrema que estem vivint, estalviem més aigua que mai. Suma't a l'Equip 90!

En aquest escenari de sequera, l’Ajuntament del Prat i Aigües del Prat han estat notícia per haver assolit un rendiment del 90% de la xarxa d’aigua potable de la ciutat, una dada que l’Ajuntament ha presentat aquesta setmana i que suposa un rècord a Catalunya, on la mitjana se situa en el 78,5 per cent. Aquest rendiment és fruit de dos factors fonamentals: el monitoratge continu i sectoritzat de la xarxa d’abastament i la planificació i execució permanent del manteniment de les canonades més antigues que porta a terme l’empresa municipal Aigües del Prat.

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/202-municipis-del-sistema-ter-llobregat-entre-ells-el-prat-comencen-aplicar

Visor de la sequera.

El semÀfor de la sequera

estat D'EMERGÈNCIA 1

El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània). El Pla de Sequera, que està aprovat des del gener de 2020, fa possible que la gestió dels episodis de sequera es puguin fer de manera anticipada i localitzada. En el marc del Pla de Sequera, l’Ajuntament del Prat del Llobregat i Aigües del Prat han elaborat el Pla d’Emergència en situació de sequera al municipi del Prat de Llobregat on podeu trobar les actuacions aprovades en cas d’emergència per sequera al nostre municipi.

Tot i que des de l’octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que s’han desplegat mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers, la sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se.

L’entrada en l’escenari d’emergència 1 suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció de l’aigua per a usos agrícoles i industrials, la prohibició del reg de jardins i zones verdes tant públiques com privades amb aigua potable. Així mateix, es prohibeix l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines.

També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari de preemergència era de 210 litres per habitant i dia, en emergència 1 passa als 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials del municipi).

Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament, amb un volum de reserves per sota del 16% i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.