L'òrgan  responsable d'aprovar les tarifes del servei aplicables a qualsevol municipi de l'àmbit metropolità és L' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  La Comissió de Preus de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les.
 
Un cop aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.