El  ban municipal relatiu a mesures preventives i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 suspèn les obres públiques i els treballs de manteniment a la ciutat del Prat de Llobregat durant el període de vigència de la declaració d'alarma, sens perjudici que continuïn aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones i béns. De forma excepcional, s'autoritza la continuïtat d'aquelles obres públiques que es considerin essencials quan la seva suspensió comporti  perjudici.

Aigües del Prat realitzarà obres a la via pública  només en casos d'avaries i actuacions  imprescindibles per garantir el subministrament d'aigua.

https://www.elprat.cat/sites/default/files/documentos_descargables/bancovid.pdf

 

Aigües del Prat, en la seva voluntat de millorar el servei que proporciona als abonats, i amb el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, realitza obres de renovació i millora hidràulica de les canonades de la xarxa d'aigua potable..

Actuacions de renovació de la xarxa d'aigua potable al Barri de  Sant Cosme.

Aquesta obra suposarà una millora molt significativa en la qualitat del servei als usuaris.

Els treballs s'han dividit en fases y els carrers afectats seran:

  • Passeig Ramon Codina, blocs 22-23-24-27-28-29 y 31
  • Carrer Riu Llobregat, blocs 17-18 y 19
  • Vorera Sud de la Av. Onze de Setembre (entre el carrer Riu Ebre y el carrer Riu Túria)

Amb aquesta actuació de substitució de la xarxa d'aigua potable als 10 blocs, la totalitat de les illes interiors del Barri, restaran amb la xarxa d'aigua potable renovada.

Dilluns 1 de juny de 2020 es reiniciaran els treballs començant pels blocs 28, 29 i 31 del Passeig Ramon Codina.

El període d'execució de les obres està estimat en 6 mesos aproximadament.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.